Badania jakościowe… badania ilościowe .. ankiety … grupy FGI … IDI … tajemniczy klient …
Są częścią naszego życia, choć czasem tego nie zauważamy.

Coraz większe tempo w każdej dziedzinie życia, wymusza na firmach szybkie i elastyczne dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku. W jaki sposób jednak określić owe zmiany i w jaki sposób kierować rozwojem firmy, aby dokładnie trafiać w gusta i oczekiwania klientów? Z pomocą przychodzą badania rynku.

Za pomocą różnych technik badawczych pomagamy odpowiadać na pytania i wspomagać podejmowanie decyzji jakie podejmują Państwo w swoim biznesie.

Dzięki metodom jakościowym – takim jak wywiad pogłębiony (IDI) czy zogniskowany wywiad grupowy (FGI / fokusy), możemy dotrzeć do szczegółowych informacji i zrozumieć mechanizmy jakie zachodzą u Państwa potencjalnych klientów.

Przy pomocy metod ilościowych jesteśmy w stanie, dotrzeć do precyzyjnie określonej grupy respondentów i na podstawie uzyskanych odpowiedzi oszacować np. liczbę potencjalnych odbiorców produktu, albo określić skalę problemu który Państwo chcecie rozwiązać.

Projekty Mystery Shopping to zyskująca na popularności metoda pomiaru rzeczywistego poziomu jakości obsługi klienta i weryfikacji skuteczności wdrożonych standardów obsługi.

Możecie więc Państwo w ten sposób np. kontrolować pracę swojego personelu, sprawdzać czy przestrzegane są procedury i zasady jakie zostały wprowadzone , lub porównać sprawność obsługi klienta we własnej firmie i u konkurencji.

 

Pragną Państwo wspomóc swoje decyzje na rynku lokalnym? Dowiedzieć się :

- czy lokalny rynek jest zainteresowany Waszą ofertą?

- jakie są realne potrzeby Waszych klientów?

- jacy są Państwa docelowi klienci?

- jak rynek przyjmie Wasz nowy produkt?

- kto stanowi realną konkurencję?

- czego brakuje w ofercie konkurencji?

 

Nasza firma pomoże Państwu zrealizować każdy rodzaj badania.